เกี่ยวกับเรา

a5

เรื่องของการการเมืองเคยคิดว่าหากทำให้เปิดเผยก็เหมือนการสนับสนุนให้การเมืองลักษณะนี้กระจายตัวออกไปมาก เป็นการมอมเมาประชาชนมากยิ่งขึ้น และจะเป็นเหตุให้เกิดการขยายตัวของอาชญากรรมทำให้ควบคุมลำบาก ทั้งนี้เพราะการเล่นหวยรายวันมีความถี่สูง ประชาชนผู้เล่น เมื่อเสียพนันย่อมทำให้เกิดหนี้สิน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาสังคมตามมา ต่อมาจะเป็นกลุ่มของผู้ขายและเจ้ามือแทบทั้งหมดที่ไป