สุขภาพ

โรคซาร์ส

หากพูดถึงโรคติดต่อ  คงต้องพูดถึงโรคซาร์ส  ที่เคยระบาดอย่างมากทั่วโรคเมื่อปี  2545  และในไทยเองได้มีผู้ป่วยติดเชื้อในปี 2546  ถึงจะไม่ระบาดมากในไทย  แต่ก็ทำให้หลายประเทศต้องสูญเสียชีวิตของประชาชนจากโรคซาร์สนี้จำนวนมากเช่นกัน

โรคซาร์สอาจเป็นโรคติดต่อที่เก่าที่เคยระบาดอย่างมากเมื่อหลายปีก่อน  โดยเริ่มระบาดมากในประเทศจีน  ประเทศเวียดนาม  ประเทศสิงคโปร  ประเทศแคนนาดา  ซึ่งประเทศเหล่านี้ระบาดมากจนทำให้ประชากรในประเทศเสียชีวิตอย่างมาก  และยังมีอีกหลายประเทศที่ระบาดแต่ไม่ระบาดเท่ากับประเทศที่กล่าวมารวมทั้งประเทศไทยเราด้วย  ถึงแม้นโรคระบาดซาร์สจะระบาดอยู่รอบๆประเทศไทย  แต่จำนวนผู้ติดเชื้อที่เกิดจากประเทศไทยเองมีจำนวนน้อยมากและไม่มีผู้เสียชีวิตที่เป็นคนไทย  ส่วนที่มีผู้ติดเชื้อในไทยและเสียชีวิตเป็นคนต่างชาติทั้งหมด 

และมีประวัติการได้รับเชื้อมาจากที่ประเทศอื่น  ไม่ใช่ได้รับเชื้อจากประเทศไทยเรา  แต่ประเทศไทยเราก็เฝ้าระวังและหาวิธีการป้องกันอย่างเคร่งคัดเพื่อไม่ให้คนในชาติติดเชื้อ  ซึ่งโรคซาร์สเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสลงปอดสายพันธ์ใหม่  โดยเชื้อมีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วจากคนสู่คน

  จนคนไทยเราเรียกว่า  ไข้หวัดมรณะ  เพราะอาการของโรคเหมือนกันกับโรคไข้หวัดธรรมดาทั่วไป  โดยอาการเริ่มต้น      ผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีอาการไข้ขึ้นสูงมากกว่า  38  องศา  มีน้ำมูก  ไอเจ็บตอ  เบื่ออาหาร  ปวดกล้ามเนื้อกล้ามตัวตามส่วนต่างๆของร่างกาย  ทำอะไรแล้วเหนื่อยง่าย  เพราะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 

บางรายอาจพบว่ามีอาการท้องเสียร่วมด้วย  บางรายก็พบว่ามีผื่นขึ้นด้วย  เมื่ออาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เรารีบพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลทันที  เพื่อให้หมอวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือเป็นโรคซาร์ส  เราจะได้รีบรักษาเพราะระยะเวลาในการฟักตัวของโรคนี้  14  วัน  ซึ่งในเวลานี้ก็ยังไม่มียาหรือวัคซีนป้องกันได้เพียงแค่รักษาตามอาการที่พบวิธีที่ดีหากมีอาการต้องรีบไปพบแพทย์ทันที  เมื่อแพทย์ตรวจพบว่ามีเชื้อโรคซาร์ส  หมอจะแยกผู้ป่วยออกจากผู้ป่วยรายอื่น  แยกห้องต่างหากเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อให้คนอื่น

  และผู้ดูแลรักษาต้องป้องกันตัวเองอย่างดี  สวมหน้ากาก  ถุงมือ  ถุงเท้า  เพราะโรคนี้ติดต่อได้ด้วยระบบทางเดินหายใจ  ไม่ว่าผู้ป่วยจะไอ  จาม  น้ำมูก  น้ำลาย  หรือสารคัดหลั่งต่างๆของผู้ป่วยหากเราสัมผัสโอกาสที่เราจะติดเชื้อก็มีสูง

โรคซาร์สอาจจะเคยระบาดมาแล้วเมื่อหลายปี  แต่ก็ใช่ว่าจะไม่กับมาระบาดอีก  เพราะโรคมีการพัฒนา  ปรับเปลี่ยนปกป้องตัวเองเพื่อต่อต้านยาที่เรารักษา  เราก็ได้แต่ภาวะนาให้มีผู้คิดค้นวัคซีนป้องกันได้เราจะได้เบาใจลงแต่ก็อยู่ด้วยความไม่ประมาท

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  ถ่ายทอดสดหวยฮานอยวันนี้